WSPOMÓŻ VICTORIĘ!

WSPOMÓŻ VICTORIĘ!

W związku ze zbliżającym się terminem składania zeznań podatkowych od dochodów za 2015 r. Zarząd Ludowego Klubu Sportowego „Victoria” w Żyrowej, zwraca się z prośbą o

Wsparcie naszej działalności poprzez

Przekazanie 1% podatku

Klub prowadzi w szerokim zakresie działalność sportową, rekreacyjną i wychowawczą, skierowaną w głównej mierze do dzieci i młodzieży rejonu miasta i gminy Zdzieszowice.

Aktualnie Klub posiada 5 drużyn piłki nożnej, a mianowicie seniorzy kl. A, juniorzy, orlicy, młodzicy i żacy.

Z uwagi na warunki i obecną kadrę trenerów i szkoleniowców zainteresowanie naszym Klubem wśród dzieci i młodzieży jest bardzo duże.

Klub utrzymuje się ze wsparcia UMiG w Zdzieszowicach, darowiznom osób fizycznych, składek członkowskich i sponsoringu podmiotów gospodarczych.

Każda kwota przekazana na rzecz Klubu przyczyni się do poprawy stany zaplecza sportowego i poprawy warunków uprawiania sportu. Pod względem osiągnięć sportowych i organizacyjnych Klub zajmuje czołowe miejsce w gminie i powiecie.

Obiekt sportowy utrzymywany jest wyłącznie przez Klub i jest wizytówką pod względem estetyki, łady i porządku wsi Żyrowa. Obiekt służy również mieszkańcom wsi do organizowania imprez niezwiązanych ze sportem.

Wszystkim darczyńcom – tym obecnym i z lat ubiegłych składamy serdeczne podziękowania za wspomaganie naszej działalności.

Informacje dodatkowe:

Procedura przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz OPP

W zeznaniu podatkowym należy wpisać w rubryce:

Numer KRS: 0000222868

Wnioskowana kwota: należy wpisać kwotę, którą chcemy przekazać LKS „Victoria” (nie może być większa niż 1% podatku należnego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół)

Komentarze

Dodaj komentarz
do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości